Bedrijfsprofiel

Real Estate Focus heeft jarenlange ervaring met ruimtelijke projecten. De kennis en ervaring hebben geleid tot een goed inzicht van de activiteiten in het gehele proces. Het verduidelijken van het proces is bepalend bij onze aanpak. Dit bevordert de dienstverlening en leidt tot efficiëntie gedurende het proces.

Wij hebben een breed netwerk dat bestaat uit verschillende contacten in de private en publieke sector. Real Estate Focus werkt in opdracht van gemeenten, investeerders, beleggers, projectontwikkelaars, (ver)kopende partijen et cetera. Ook (her)ontwikkelen wij plannen door eigen initiatief en op eigen risico. Ons netwerk van contacten zorgt voor een goede afstemming van activiteiten en optimalisatie van de samenwerking.

Wij zijn betrokken in alle fasen van een project en bekend met alle activiteiten. Hierdoor worden diverse belangen van alle partijen goed afgewogen. Door onze focus zorgen wij ervoor dat de uitgangspunten worden vertaald in concrete doelstellingen en de gewenste resultaten worden bereikt.